arrow

Garo Debate Competition at Mymensingh

Topics for debate competition: An.tangni dakbewalrangko ranta ka.an ong.jok gamko(economical) namrorobatani mongsonggipa chanpengani ong.a. Garo dakbewalranggita kimgrikani niam-retin cho.soksranggipa kimgrikani […]